Comunicate

INSPECTORATRUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR SI MATERIALULUI SADITOR SATU MARE -Organizează concurs/examen pentru promovarea in functia publica in grad profesional superior

postat 14 nov. 2018, 02:00 de ITCSMS Satu Mare   [ actualizat la 14 nov. 2018, 02:01 ]

INSPECTORATRUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR SI MATERIALULUI SADITOR SATU MARE, Organizează examen pentru promovarea in grad superior, pentru personalul contractual din cadrul institutiei

postat 15 mar. 2018, 08:00 de ITCSMS Satu Mare

INSPECTORATRUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR SI MATERIALULUI SADITOR SATU MARE

cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.3897068

 

 

 

 

 

 

  Avind in vedere  HG.286/2011 si Ordinul MADR  nr. 356/R/08.02.2018

   Organizează examen pentru promovarea in grad superior, pentru personalul contractual din cadrul institutiei,dupa cum urmeaza ;

-din inginer agronom  debutant in inginer agronom  grad II-1 post

   Data, ora şi locul desfăşurării concursului;

-26.03.2018 ora 1000 la sediul ITCSMS  Satu Mare – proba scrisă

  Acte necesare la dosar:

-formular de înscriere;

-adeverinþa care sã ateste vechimea în gradul profesional din care promovează;

-referat de evaluare

Depunerea dosarelor se face in termen de 5 zile lucrãtoare de la data afisãrii anuntului.

      Tematica pentru examen va fi pusa la dispozitie solicitantilor, de catre Compartimentul Resurse Umane.

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR SEF

 

ing. Chila Maria

 

 

 

12.03.2018

INSPECTORATRUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR SI MATERIALULUI SADITOR SATU MARE cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.3897068 Organizează concurs, conform Legii nr. 188 /1999 si HG 611/2008, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de consilier grad profesional asistent in cadrul Compartimentului control, certificare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare.

postat 25 iul. 2017, 11:46 de ITCSMS Satu Mare   [ actualizat la 25 iul. 2017, 11:47 ]

INSPECTORATRUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR SI MATERIALULUI SADITOR SATU MARE
cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.3897068


   Organizează concurs, conform  Legii nr. 188 /1999 si HG 611/2008, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de consilier grad profesional asistent in cadrul Compartimentului control, certificare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare.

Data si locul examenului:
-28.08.2017 la ora 10 la sediul I.T.C.S.M.S. Satu-Mare -proba scrisa
-30.08.2017 la ora 10  la sediul I.T.C.S.M.S. Satu-Mare - interviul
  Condiţii de participare la concurs:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul agronomie specializarea agricultura sau horticultura -1 ani vechime in specialitatea funcţiei.
    Pentru ocuparea funcţiei publice  de execuţie vacante dosarele de concurs se  depun in termen de 20 zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
Dosarul de înscriere va conţine următoarele:
a) formularul de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitaţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe proprie raspundere  sau adeverinţa care sa ateste ca nu a desfasurat activitaţi de poliţie politica ;
     Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insoţite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
    Tematica pentru concurs se va pune la dispozitia solicitantilor de catre unitate.
    Date de contact: Vida Tudorita-tel-0361409997

                                           INSPECTOR SEF
                                              ing. Chila Maria

Comisia de solutionare a contestatiilor - Raspuns

postat 28 feb. 2017, 05:07 de ITCSMS Satu Mare   [ actualizat la 28 feb. 2017, 05:08 ]

Tabel cu punctajele obtinute la consurs

postat 24 feb. 2017, 03:33 de ITCSMS Satu Mare   [ actualizat la 24 feb. 2017, 03:33 ]

Tabel cu punctajele obtinute la proba scrisa

postat 22 feb. 2017, 16:30 de ITCSMS Satu Mare

Proces Verbal de Selectie Dosare

postat 15 feb. 2017, 09:00 de ITCSMS Satu Mare   [ actualizat la 15 feb. 2017, 09:00 ]

Sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă multă căldură în suflet şi în casă, bucurie în inimă, multă sănătate, fericire şi prosperitate.

postat 24 dec. 2016, 13:49 de ITCSMS Satu Mare   [ actualizat la 24 dec. 2016, 13:49 ]

Sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă multă căldură în suflet şi în casă, bucurie în inimă, multă sănătate, fericire şi prosperitate.

LA  MULŢI  ANI  2017 !

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare


1-10 of 26