Conducere


DIRECTOR EXECUTIV

Csilla Goina


Atribuţiile şi responsabilităţile conducerii

            Inspector Sef al ITCSMS 

asigură conducerea curentă a instituţiei şi duce la îndeplinire hotărârile şi sarcinile stabilite de INCS precum şi prevederile legislaţiei în vigoare;
coordonează şi urmăreşte realizarea atribuţiilor instituţiei;
aprobă programele şi normele privind disciplina metodologică din instituţie;
răspunde de dotarea pe linie informatică a ITCSMS, de asigurarea cu programe specifice activităţii şi de exploatarea acestora în conformitate cu instrucţiunile stabilite de INCS;
împreună cu responsabilul resurse umane, stabileşte numărul de posturi pentru fiecare  birou, sector şi compartiment stabilit prin organigrama şi statul de funcţii aprobate;
asigură respectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, promovarea, premierea, sancţionarea şi revocarea personalului;
emite deciziile de încadrarea sau promovare în muncă precum şi cele ale desfacerii contractului de muncă, în conformitate cu prevederile Codului muncii;
stabileşte răspunderile şi componentele pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice precum şi relaţiile dintre acestea;
stabileşte măsuri pentru buna gestionare a patrimoniului instituţiei, protecţia şi confidenţialitatea datelor, pe întreg parcursul circulaţiei acestora, cu numirea persoanelor responsabile;
emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse instituţiei, în conformitate cu prevederile Codului  muncii, Codului de procedură civilă sau hotărârilor luate de comisia de disciplină din ITCSMS;
urmăreşte aplicarea şi respectarea regulilor de protecţia muncii şi PSI, luând măsurile necesare;
angajează instituţia împreună cu responsabilul financiar contabil în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;
poate da împuternicire de reprezentare în acest scop şi altor salariaţi din cadrul instituţiei.