Legislatie NationalaLegea nr.266/2002 republicata privind producerea,controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor,  precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole

 • Legea nr.266/2002 privind producerea,controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor,  precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole

 • Legea nr.212/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante - M.Of. nr. 790 din 25 noiembrie 2010

 • H.G.nr.716/1999 privind reorganizarea si functionarea inspectoratelor pentru calitatea semintelor si materialului saditor si a Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute de Legea nr.75/1995

 • Ordinul M.A.A.P.nr.327/2002 privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate si sa aplice  sanctiunile  prevazute  de  Legea nr. 266/2002  privind producerea,  prelucrarea,   controlul  si  certificarea  calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante

 • Ordinul MAPDR nr. 341/2009  privind  stabilirea  tarifelor  pentru  efectuarea  controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi  acreditării  pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate ale seminţelor şi materialului săditor( Publicat in Monitorul Oficial nr. 0374 din 03 Iunie 2009)  

 • Ordinul MADR nr. 92/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor (M.Of.nr. 273 din 27 aprilie 2010)

 • Inregistrare

   

  • REGULAMENTUL (CE) NR. 217/2006 AL COMISIEI din 8 februarie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE si 2002/57/CE ale Consiliului in ceea ce priveste autorizatia acordata statelor membre de a permite comercializarea temporara a semintelor care nu indeplinesc cerintele referitoare la  facultatea germinativa minima (pdf)

     

  Legislatie veche, abrogata:      Acte normative 2002