Lista documentelor de interes public


·         Date de contact (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresă de e-mail, pagină internet);

·         Conducerea instituţiei publice;

·         Programul de funţionare şi de audienţe al Directorului Executiv al ITCSMS SATU MARE;

·         Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ITCSMS SATU MARE;

·         Acte normative in domeniul de activitate al ITCSMS Satu Mare;

·         Codul de Conduită etică al funcţionarilor publici din cadrul ITCSMS SATU MARE;

·         Legea functionarului public 188/1999, republicata;

·         Structura organizatorică a instituţiei  (vezi organigrama);

·         Raportul anual de activitate al ITCSMS SATU MARE;

·         Programe şi strategii proprii;

·         Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului;

·         Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice cerute la concursurile  organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul ITCSMS SATU MARE;

·         Situaţii şi raportări specifice activităţii în domeniul privind inscrierea culturilor in vederea multiplicarii semintelor si materialului saditor;

·         Sursele financiare şi bilanţul contabil;

·         Structura bugetului;

·         Materiale informative elaborate de ITCSMS SATU MARE;

·         Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate  (Legea 544/2001/Model reclamatie administrativa)