Programe si strategii


Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare  în îndeplinirea rolului său, execută în principal următoarele activităţi:
-asigură sistemul de calitate prin actualizarea permanentă a Manualului  calităţii în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
-acreditează, supravegheză şi monitorizează laboratoarele pentru analiza calităţii seminţelor, persoanele pentru prelevarea eşantioanelor,  în vederea  efectuării testelor de laborator precum şi persoanele pentru efectuarea inspecţiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere ;
- organizează, controlează şi coordonează activitatea jud. MM si SJ;
-verifică şi controlează  importul de seminţe şi material săditor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- efectuează controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor în câmp şi în laborator;
- eliberează documentele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi materialului săditor;
-supraveghează, monitorizează şi acreditează operatorii economici furnizori de seminţe şi de material săditor pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare;
- înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare pentru operatorii economici care efectuează operaţiuni de producere, prelucrare şi/sau comercializare a seminţelor şi materialului săditor;
-verifică autorizaţiile operatorilor economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor în ceea ce priveşte aplicarea vizei anuale în conformitate cu prevederile Ordinului MAPDR nr.769/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
-face propuneri Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor privind îmbunătăţirea regulilor şi normelor de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor, în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor la care România este parte;
-întocmeşte, la cererea operatorilor economici, programe anuale de multiplicare şi certificare şi urmăreşte aplicarea acestora;
-asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi materialului săditor la toate categoriile biologice, în precontrol şi postcontrol, prin tehnici şi scheme ştiinţifice adecvate;
- urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor, la care România este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale;
-execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, potrivit prevederilor legale.
Programele şi strategiile proprii in conformitate cu prevederile art. 5, alin (1), litera f) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
- O mai buna implementare la nivel judetean a politicilor si strategiilor elaborate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
- O mai buna colaborare cu reprezentanti ai asociaţiilor de fermieri, asociatiilor profesionale si interprofesionale,  cu  colectivele de specialitate din cadrul MADR în vederea desfaşurării activităţii  în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu; cu celelalte institutii publice existente la nivel judetean cu scopul solutionarii cu celeritate a problemelor sesizate;
- Scurtarea termenului de transmitere a informatiilor de interes public solicitate;
- Cresterea gradului de disponibilitate a informatiilor de interes pulic.