Responsabil cu difuzarea informatiilor publice


Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia

1.

Goina Csilla

INSPECTOR SEF

Compartimentul control, certificare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare