Responsabil cu difuzarea informatiilor publice


Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia

1.

Chila Maria

Consilier superior

Compartimentul control, certificare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare